آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

Android Phone Apps (2)
Hier vindt u een aantal handige apps voor gebruik op een android phone.
Apple iPhone Apps (2)
Hier vindt u een aantal handige apps voor gebruik op de iphone.
FTP clients (3)
Hier vindt u een aantal goede FTP clients om bestanden te verplaatsen van uw computer naar onze webserver.
Joomla Plugins (1)
Download hier handige Joomla plugins.
PDF Lezer (1)
Hier kunt u adobe reader downloaden voor het openen van PDF bestanden.
Scripts & Tools (2)
Hier vindt u handige kleine scripts en tools voor het gebruik op uw website.
Software (1)
Hier vindt u handige door ons aanbevolen software.
SSH clients (2)
Hier vindt u handige programma's voor het beheren van uw VPS / Dedicated server.

محبوب ترین دانلودها